Jdi na obsah Jdi na menu
 


POZVÁNKA NA SCHŮZI BD DEVADESÁTKA, v likvidaci

12. 10. 2021

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA


Vážení členové bytového družstva,

likvidátorka DEVADESÁTKA, bytové družstvo , v likvidaci,

IČ 63491419, se sídlem Skácelova 1645/30, Brno,

tímto svolává členskou schůzi jeho členů, která se uskuteční dne:

26.10. 2021 v 17:30 hod

místo konání: v bytě č. 17 (pí. Adamcová) - Skácelova 30, Brno

Program schůze:

1) Zahájení, odsouhlasení programu

2) Konečná zpráva likvidátorky

3) Schválení účetní závěrky včetně likvidačního zůstatku

4) Závěr

Připomínám, že nebude-li přítomna nadpoloviční většina členů, nebudete moci jednat a bude muset být svolána náhradní členská schůze. Shora uvedená rozhodnutí musí být přijata alespoň většinou přítomných členů, proto si Vás dovoluji požádat, abyste se členské schůze zúčastnili v maximálním počtu a není-li to možné, abyste zplnomocnili jinou osobu, která by Vás zastupovala. To samé se týká i společných členů, kteří mají jeden hlas, nebudou-li přítomni na schůzi všichni. Plná moc, jak obecná, tak pro společné členy, je k dispozici u pana předsedy. Pouze upozorňuji, že nikdo nemůže být zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva. Bude-li ovšem zmocněnec přebírat za člena likvidační zůstatek, musí být v plné moci výslovně uvedeno, že je oprávněn tyto peníze převzít a podpis člena musí být ověřen. Pokud tomu tak nebude, budou peníze zaslané členům dodatečně na účet, který mi sdělí.

V Brně, dne 7.10. 2021

Za Devadesátku, b.d., v likvidaci JUDr. Svatava Míčková, likvidátorka