Jdi na obsah Jdi na menu
 


POZVÁNKA NA SCHŮZI BD DEVADESÁTKA

11. 5. 2021

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Představenstvo DEVADESÁTKA, bytové družstvo,

IČ 63491419, se sídlem Skácelova 1645/30, Brno

tímto svolává členskou schůzi jeho členů,

které se uskuteční dne:

12. 5. 2021 v 18:00 hod

místo konání: v bytě číslo 17. (pí. Adamcová) – Skácelova 30, Brno

Program schůze:

  1. Zahájení, odsouhlasení programu
  2. Rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací
  3. Jmenování likvidátora
  4. Závěr

Podle ust. § 646 zákona o obchodních korporacích č.90/2012 Sb. , v aktuálním znění, je družstvo se schopno o zrušení družstva s likvidací usnášet, jsou – li přítomny 2/3 členů družstva a rozhodnutí musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů, proto si Vás dovoluji požádat, abyste se členské schůze zúčastnili v maximálním počtu a není – li to možné,abyste zplnomocnili jinou osobu, která by Vás zastupovala. To samé se týká i společných členů, kteří mají jeden hlas, nebudou – li přítomni na schůzi všichni. Plná moc jak obecná, tak pro společné členy je k dispozici u pana předsedy.

V Brně dne 19.4. 2021

 _________________________________

Radim Kadeřábek, předseda představenstva